Ο γενικός κανόνας έχει να κάνει με το
«ότι χρειάζεται μια επιχείρηση και σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή».

Πιο ειδικά:

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών ΙΤ (μηχανογράφηση)
  • Προτάσεις αγοράς λογισμικού / συστημάτων ΙΤ (μηχανογράφησης)
  • Προτάσεις αγοράς στόλου οχημάτων ή / και επιχειρηματικού οχήματος γενικά

  • Εξεύρεση, σχεδιασμός και υλοποίηση εγκατάστασης έδρας
  • Νομική συμβουλευτική (μέσω συνεργαζομένων δικηγόρων)
  • Λογιστική συμβουλευτική (μέσω συνεργαζομένων λογιστών και ορκωτών λογιστών)
  • Κατοχύρωση πατέντας

  • Επιλογή και επάνδρωση
  • Και πολλά άλλα.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερώστε μας δια την ανάγκη σας.
Θα χαρούμε ιδιαιτέρως να βρούμε μια λύση δια το θέμα που σας απασχολεί.